Chestionar feedback - Pilotarea monitorizării segregării școlare

Informare


Bună ziua,
Acest chestionar este parte a exercițiului de pilotare a monitorizării segregării școlare organizat de Ministerul Educației din România la care școala dumneavoastră a participat.
Pentru a încheia exercițiul de pilotare vă adresăm rugămintea de a ne răspunde la întrebările din acest chestionar referitoare la experiența participării la acest demers – durează aproximativ 10 minute.
Va fi completat un singur chestionar pentru fiecare structură școlară (dacă de unitatea școlară cu personalitate juridică aparțin mai multe structuri școlare, se va completa un chestionar pentru fiecare structură școlară), dar este recomandabil a răspunde la aceste întrebări prin consultarea tuturor angajaților școlii care au participat la procesul de identificare, colectare și raportare a datelor în cadrul SIIIR.
Vă mulțumim că ați participat la exercițiul de pilotare a monitorizării segregării școlare organizat de Ministerul Educației din România.


Datele dumneavoastră de contact:


Introduceti numele
Introduceti prenumele
Introduceti o adresa valida de email
Introduceți un număr de telefon

Unitatea școlară participantă în procesul de pilotare


Alegeți un județ pentru a fi generată lista de comunități
Alegeți o comunitate pentru a fi generată lista instituțiilor
Alegeți instituția din partea căreia participați

1. Vă rugăm să ne precizat cine din personalul școlii a fost implicat în procesul de raportare a datelor privind segregarea școlară?


Alte categorii de personal școlar implicate

2. Care este, în opinia dvs., perioada cea mai potrivită din calendarul anului școlar pentru completarea și actualizarea datelor aferente procesului de monitorizare a segregării școlare?


Alegeți opțiunea doriă
Dacă ați ales varianta 6, vă rugăm să justificați de ce e potrivită altă perioadă

3. Care a fost durata necesară de timp (în zile), cu aproximație, pentru a finaliza:


a. DOAR procesul de IDENTIFICARE a datelor – ne referim strict la durata necesară identificării datelor, excluzând durata necesară celorlalte etape, anume colectare, centralizare și încărcarea datelor în SIIIR.

Introduceți numărul de zile

b. DOAR procesul de COLECTARE ȘI CENTRALIZARE a datelor – ne referim strict la durata necesară colectării și centralizării datelor, excluzând durata necesară celorlalte etape, anume identificara și încărcarea datelor în SIIIR?

Introduceți numărul de zile

c. DOAR procesul de încărcare a datelor în SIIR – ne referim strict la durata necesară încărcării datelor în SIIIR, excluzând durata necesară celorlalte etape, anume identificare, colectarea și centralizarea datelor?

Introduceți numărul de zile

d. ÎNTREG demersul de raportare a datelor pentru monitorizare segregării școlare în modulul SIIIR?

Introduceți numărul de zile

4. Cum ați confirmat acordul părintelui / reprezentantului legal / tutorelui elevilor pentru colectarea și stocarea datelor personale colectate în procesul de monitorizare a segregării școlare?


Vă rog să precizați, pentru fiecare variantă de mai jos, dacă a fost utilizată sau nu în cazul elevilor pentru care au fost raportate date în SIIIR în procesul de monitorizare a segregării școlare

Dacă ați răspuns DA la varianta (c), explicitați ...
Dacă ați răspuns cu DA și la varianta (d), explicitați ...

5. Vă rog dați o notă de la 1 la 6 pentru cât de dificil a fost să gestionați următoarele situații pe parcursul procesului de monitorizare a datelor privind segregarea școlară:


1=Deloc dificil, nu am întâmpinat deloc probleme la acest aspect, 6= Foarte dificil, am întâmpinat probleme foarte mari la acest aspect.

Descrieți situațiile notate la punctul (i)

6. Vă rog să descrieți, dacă e cazul, orice altă situație sau aspect care v-a creat dificultăți în procesul de identificare și raportare a datelor pentru monitorizarea segregării școlare


De exemplu, alte situații în care v-a fost dificil să identificați anumite date/informații necesare etc ...

Finalizare


Datele furnizate de dvs. sunt folosite la raportul procesului de pilotare a metodologiei de monitorizare a segregării școlare (OME 5633/2019), anul școlar 2022-2023.